wróć

Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma GEO-SOL sp. z o. o. z siedzibą w 43-300 Bielsko-Biała, ul. Warszawska 28, NIP: 5472230879, REGON: 521864929, KRS: 0000969049, Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wysokość kapitału zakładowego: 5 000 zł reprezentowana przez Piotra Zator – Prezesa Zarządu
2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. B RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów zawarcia i wykonania umowy
b. art. 6 ust. 1 lit C RODO tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wykonania ciążących na Administratorze w związku z zawarciem umowy obowiązków prawnych np. podatkowych lub przechowywania dokumentacji księgowej
c. art. 6 ust 1 lit. F RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora
3. Odbiorcą Państwa danych są:
a. upoważnieni pracownicy Administratora
b. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu np. świadczące usługi księgowe, prawne, techniczne lub IT
c. inni odbiorcy np. podmioty prowadzące działalność ubezpieczeniową, bankową (w celu ewentualnych zwrotów), pocztową lub kurierską – w zakresie niezbędnym do realizacji
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom Firmy GEO-SOL sp. z o. o. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez Firmę produktów i usług, jak również w celach statystycznych i księgowych Firmy GEO-SOL sp. z o. o.
5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publiczne.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a. w przypadku danych związanych z zawarciem i wykonaniem umów - okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wymagany przepisami prawa, jednak nie krócej niż przez czas trwania postępowań w celu realizacji lub obrony roszczeń
b. w przypadku danych kontaktowych przedstawicieli Klientów – do czasu powzięcia wiedzy o zaprzestaniu działalności/ pracy w tym charakterze
c. w przypadku potencjalnych Klientów lub ich przedstawicieli – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie jest oparte na naszym uzasadnionym interesie albo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie jest na niej oparte
7. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadacie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia oferty, zawarcia i realizacji umowy.
10.Administrator dokłada wszelkich starań aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.